ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΟΣ - αρχιτέκτονας, Meletis Loukos - architect