sos_kriti.jpg  
kriti00.jpg
kriti0.jpg
kriti1.jpg
kriti2.jpg
kriti3.jpg
kriti4.jpg
kriti5.jpg
"ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΚΡΗΤΗΣ" - 2016    
sos.jpg  
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
4.jpg
5.jpg
"ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ" - 2003-6
σε συνεργασία με Δ.Πρωτοπαπά
   
idrousa.jpg  
ktimatiki_xalkidas1t.jpg
idrousa2t.jpg
idrousa3t.jpg
ktimatiki_xalkidas4t.jpg
 

"ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ" - 2005
σε συνεργασία με τον Δ. Πρωτοπαπά

   
tseip.jpg  
tseip.jpg
tseip2t.jpg
tseip3t.jpg
tseip4t.jpg
tseip5t.jpg
tseip6t.jpg
"ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΣΕΥΠ" - 2003    
1.jpg  
sapes1t.jpg
 
sapes2t.jpg
 
 
"ΚΤΗΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΣΑΠΩΝ" - 1999    
astinomia1.jpg  
1t.jpg
2t.jpg
odeio3t.jpg
odeio4t.jpg
 
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ" - 1998    
1.jpg    
"ΚΤΗΡΙΟ Δ.Ο.Υ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ" - 1997    
1.jpg  
ktimatiki_xalkidas1t.jpg
ktimatiki_xalkidas2t.jpg
ktimatiki_xalkidas3t.jpg
ktimatiki_xalkidas4t.jpg
 
"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" - 1996    
stegi_neon.jpg  
stegi_neon1t.jpg
 
stegi_neon2t.jpg
 
"ΣΤΕΓΗ ΝΕΩΝ" - 1994
σε συνεργασία με τον Δ. Πρωτοπαπά
   
odeio1.jpg
odeio1t.jpg
odeio2t.jpg
odeio3t.jpg
odeio4t.jpg
odeio5t.jpg
"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ" - 1985
συνεργασία με τον Γ. Πατρωνη, Ν. Χιωτάκη