1.jpg  
1t.jpg
1-1t.jpg
1-2t.jpg
1-3t.jpg
"ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS" - 2009    
2.jpg  
2t.jpg
2-1t.jpg
2-2t.jpg
2-3t.jpg
"ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS" - 2009    
manpower.jpg  
manpower1t.jpg
manpower2t.jpg
manpower3t.jpg
manpower4t.jpg
manpower5t.jpg
manpower6t.jpg
"ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MANPOWER" - 2008    
 
"ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ" ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ- 2007    
CCC.jpg  
CCC1t.jpg
CCC2t.jpg
CCC3t.jpg
 
 
"ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ CCC" - 2006    
glifada.jpg  
glifada1t.jpg
glifada2t.jpg
glifada3t.jpg
 
 
"ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ" - 1998    
kavalas.jpg  
1t.jpg
kavalas2t.jpg
kavalas3t.jpg
kavalas4t.jpg
 
"ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Λ. ΑΘΗΝΩΝ" - 1997    
NIRO.jpg  
NIRO1t.jpg
NIRO2t.jpg
NIRO3t.jpg
NIRO4t.jpg
NIRO5t.jpg
"ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ NIRO HELLAS" - 1995    
aspropirgos.jpg  
aspropirgos1t.jpg
aspropirgos2t.jpg
aspropirgos3t.jpg
aspropirgos4t.jpg
aspropirgos5t.jpg
"ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ" - 1989    
falirou.jpg  
falirou1t.jpg
falirou2t.jpg
falirou3t.jpg
falirou4t.jpg
 
                "ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ" - 1979