ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1985
1985.jpg

"Τα έργα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση είναι δουλεμένα σαν ενότητες - τοπία, πρόσωπα, αντανακλάσεις - με ορισμένο στόχο κάθε φορά. Όλα όμως προσπαθούν να αποτυπώσουν μια αλήθεια και μια συγκεκριμένη πλαστική λύση."


3.jpg
4.jpg
5 .jpg
6 .jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
A.jpg