"ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΠΙΑ" - Πνευματικο κεντρο Δ. Αθηναιων 2001
1.jpg
"...Η τελευταία ενότητα έργων χαρακτηρίζεται από τον κυρίαρχο ρόλο του χρώματος. Το χρώμα απελευθερωμένο από τη δέσμευση του θέματος λειτουργεί ως αυθύπαρκτη οντότητα και δημιουργεί το ίδιο τη φόρμα. Χρωματικές ενότητες που παρατίθενται, αλληλοσυμπλέκονται, εναρμονίζονται ή αντιτίθενται, συμετέχουν σε ένα παιχνίδι που φέρει ανάγλυφη την χειρονομία και την συναισθηματική φόρτιση του δημιουργού..."
Τιτίνα Κορνέζου, ιστορικός τέχνης


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg